Kur’an’ın Mushaf'tan, tertilin tecvitten, mananın lafızdan, tefakkuhun fıkıhtan, sünnetullahın mucizeden, özün kabuktan, niçin’in nasıldan, sevginin korkudan öncelikli geldiği bir anlayış ve dil ile, bütün dogmalara ve sürdürülemez ideolojilere karşı düşüncenin kapılarını aralıyoruz.

Düşün
Din - Teoloji

Fikrimizi Kur'an'a arz ederek, ilahi ve beşeri olanın, gelenek ve dinin, rivayet ve vahyin ayrıştığı yerde, vahyin işaret ettiği pencereden bakma telaşında bir teoloji kitaplığı.

Düşün
Edebiyat

Dilin ve anlamın, sözün ve söylemin birlikte değer ürettiği, hayatın farklı kapılarından girerken yalnızca siyah ve beyazın değil, grinin de anlam kazandığı bir edebiyat kitaplığı.

Düşün
Araştırma

Sonuçların yalnızca hipotetik bir bulgu olmaktan öte kendi içinde sistemli bir bilgi ürettiği, salt teorikten uzak ve hayatın içinden bir araştırma kitaplığı.

Düşün
Çocuk

"Çocuklar hangi kitapları sever?" ve "Çocuklar neyi öğrenmek ister?" sorularını çocuklara sorduk; işte onlar için oluşturduğumuz Çocuk Kitaplığı.


Yazarlarımız