WhatsApp Image 2018-03-30 at 15.36.52

Hayat Kitabı Kur’an Meal Defter çıktı!

Mustafa İslamoğlu’nun kaleminden Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Meal Tefsir’in Meal Defter versiyonu çıktı!

 

Hayat Kitabı Kur’an mealimizin ‘mushaf sıra­lı’ ve ‘nüzul sıralı’ versiyonlarından sonra, üçüncüsü olan Meal-Defter versiyonu da nihayet elinizde.

“Niçin Meal-Defter?” sorusunun cevabı bel­li: Zira Kur’an hayat boyu insanın elinden düşmeyecek bir ‘Hayat Kitabı’dır. Kur’an okumak kul eseri kitapları okumaya ben­zemez. Onunla ona iman eden insanın iliş­kisi, sürekli, kesintisiz, her hal ve şartta hayatboyu süren interaktif bir ilişkidir. Her insanın Kur’an ayetleri ve sureleriyle özel bir diyalog geliştirme, ona kendi ‘şimdi ve burada’sından sorular sorup cevaplar alma imkanı vardır. İşte Kur’an okuyan kişinin sor­duğu bu soru ve cevapları kaydetmesinin ve onları unutulmaktan kurtarmasının en emin yolu elinin altında bir Meal-Defter bulun­durmaktır. Kişi, Kur’an’la girdiği interaktif ilişkinin gelişim süreçlerini, ancak bu sayede izleyebilir.
Sizi Hayat Kitabı Kur’an mealimizin Meal-Def­ter versiyonuyla başbaşa bırakıyor, Kur’an ayetleri arasında yapacağınız ömürlük yol­culuk sırasında aklınıza gelenlere, Meal-Def­ter’in Defter’ini tanık kılmanızı salık veriyo­ruz.

Zira söz uçar, yazı kalır.

 

6b87862b40541f9aaae7e88359dfaac3--book-drawing-drawing-ideas

Handan Yalvaç Arıcı’dan Gençlere Özel Okuma Listesi

Handan Yalvaç Arıcı’dan Gençlere Özel Okuma Listesi
Beş şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar
Denemeler, Montaigne
İnsan ne ile Yaşar?, Tolstoy
Od , İskender pala
Martı, Richard Bach
Sonsuzluk Hecesi La, Nazan Bekiroğlu
Aynadaki Yalan, Necip Fazıl
Müslümanın Şahsiyeti, M. Ali Haşimi
Minyeli Abdullah, Hekimoğlu İsmail
Tek Nur yahut Sonsuz Nur, Haluk Nurbaki
Gençlerle Başbaşa, Ali Fuat Başgil
Var Olmak, Nurettin Topçu
Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, StephenCovey
Yusuf’un Üç Gömleği, AbdullahYıldız
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutup
Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck
Simyacı, Paulo Coelho
Hz. İnsan, Dücane Cündioğlu
Waldo Sen Neden Burada Değilsin, İsmet Özel
Cebrail in kanadı, Muhammed İkbal

Editör’ün Önerdikleri

Ahmet Şat / Vahiy Öğretisi ve İslam
Mustafa İslamoğlu / Kader Risalesi ve Şerhi
Bayraktar Bayraklı / Kur’an’sız Müslümanlık
İbrahim Sarmış / Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı
Mehmet Okuyan / Kısa Surelerin Tefsiri I-II
Mustafa İslamoğlu / İslam Nedir
Muhammed Gazali / Kur’an’ın Konulu Tefsiri
Ekrem Sarıkçıoğlu / Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvuru
Mehmet Akif Ersoy / Modernleşmek mi İslamlaşmak mı
Cemre Demirel / Bir Başka Din: Tasavvuf
Tunahan Bozkurt / Kartaca Yıkılacak
Handan Yalvaç Arıcı / Kur’an’da Pişmanlık Psikolojisi
Murtaza Mutahhari / Hican Örtünmenin Felsefesi
Beşir İslamoğlu / İslam’ı Çağın İdrakine Sunmak

 

İsrafil BALCI ‘nın Öneri Kitap Listesi

Sünniliğin Eleştirisine Giriş / İlhami Güler
İslam / Fazlurrahmam
Eşarilik Maturidilik İlişkisi / Mehmet Kalaycı
Hadis Tarihinin Yeniden İnşası / Juynboll
İslam Düşüncesinde Sünnet / M.Hayri Kırbaşoğlu
Kuran’da Hz. Peygamber / Bayraktar Bayraklı
Üç Muhammed / Mustafa İslamoğlu
Metin Tenkidi / Mustafa Ertürk
Kuran Tarihi / Mustafa Öztürk
Peygamberlik Öncesi Hz.Muhammed / İsrafil BALCI
Yaşar Düzenli / Kuran ve Şefaat
Ahmet T. Karamustafa / Tanrının Kuraltanımaz Kulları

Copyright 2016 © All Rights Reserved

preloader