6b87862b40541f9aaae7e88359dfaac3--book-drawing-drawing-ideas

Handan Yalvaç Arıcı’dan Gençlere Özel Okuma Listesi

Handan Yalvaç Arıcı’dan Gençlere Özel Okuma Listesi
Beş şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar
Denemeler, Montaigne
İnsan ne ile Yaşar?, Tolstoy
Od , İskender pala
Martı, Richard Bach
Sonsuzluk Hecesi La, Nazan Bekiroğlu
Aynadaki Yalan, Necip Fazıl
Müslümanın Şahsiyeti, M. Ali Haşimi
Minyeli Abdullah, Hekimoğlu İsmail
Tek Nur yahut Sonsuz Nur, Haluk Nurbaki
Gençlerle Başbaşa, Ali Fuat Başgil
Var Olmak, Nurettin Topçu
Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, StephenCovey
Yusuf’un Üç Gömleği, AbdullahYıldız
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutup
Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck
Simyacı, Paulo Coelho
Hz. İnsan, Dücane Cündioğlu
Waldo Sen Neden Burada Değilsin, İsmet Özel
Cebrail in kanadı, Muhammed İkbal

Editör’ün Önerdikleri

Ahmet Şat / Vahiy Öğretisi ve İslam
Mustafa İslamoğlu / Kader Risalesi ve Şerhi
Bayraktar Bayraklı / Kur’an’sız Müslümanlık
İbrahim Sarmış / Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı
Mehmet Okuyan / Kısa Surelerin Tefsiri I-II
Mustafa İslamoğlu / İslam Nedir
Muhammed Gazali / Kur’an’ın Konulu Tefsiri
Ekrem Sarıkçıoğlu / Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvuru
Mehmet Akif Ersoy / Modernleşmek mi İslamlaşmak mı
Cemre Demirel / Bir Başka Din: Tasavvuf
Tunahan Bozkurt / Kartaca Yıkılacak
Handan Yalvaç Arıcı / Kur’an’da Pişmanlık Psikolojisi
Murtaza Mutahhari / Hican Örtünmenin Felsefesi
Beşir İslamoğlu / İslam’ı Çağın İdrakine Sunmak

 

İsrafil BALCI ‘nın Öneri Kitap Listesi

Sünniliğin Eleştirisine Giriş / İlhami Güler
İslam / Fazlurrahmam
Eşarilik Maturidilik İlişkisi / Mehmet Kalaycı
Hadis Tarihinin Yeniden İnşası / Juynboll
İslam Düşüncesinde Sünnet / M.Hayri Kırbaşoğlu
Kuran’da Hz. Peygamber / Bayraktar Bayraklı
Üç Muhammed / Mustafa İslamoğlu
Metin Tenkidi / Mustafa Ertürk
Kuran Tarihi / Mustafa Öztürk
Peygamberlik Öncesi Hz.Muhammed / İsrafil BALCI
Yaşar Düzenli / Kuran ve Şefaat
Ahmet T. Karamustafa / Tanrının Kuraltanımaz Kulları

Mustafa İSLAMOĞLU ‘nun öneri kitap listesi

EDEBİYAT ÜZERİNE OKUMALAR

1. A’mak-ı Hayal / Filibeli Ahmet Hilmi

2. Olun / Beşir Ayvazoğlu

3. İsim ve Ateş Arasında / Nazan Bekiroğlu

4. Pertev Beyin Üç Kızı / Münevver Ayaşlı

5. Gün Doğmadan / Sezai Karakoç

6. Yusuf’un Üç Gömleği / Abdullah Yıldız

7. Göğü Delen Adam /Papalagi (Ayrıntı yay.)

8. Martı / Richard Back

9. Çocuk Gibi / Tolstoy

10. Kitab-ı Aşk / İskender Pala

11. Müslümanca Düşünce Üzerine Denemeler / Rasim Özdenören

12. Yakin Risalesi / Martin Lings

13. Gül Yetiştiren Adam / Rasim Özdenören

14. Sıfır Üç Depremleri / Yaşar Kaplan

15. Yalnızlık Sözleri / Ali Şeriati

16. Can Parçası / Sibel Eraslan

17. Yitik Cennet / Sezai Karakoç

18. Güvercin Gerdanlığı / İbni Hazm

FELSEFE ÜZERİNE OKUMALAR

1. Din Felsefe Vahiy Akıl İlişkisi / Ali Bulaç

2. İsyan Ahlakı / Nurettin Topçu

3. Aklı Karılıklar İçin Kılavuz / Szchumacher

4. Üç Mesele / İsmet Özel

5. Entegrizm / Roger Graudy

6. İlahi Rahmet ve Uluhiyyet / Musa Carullah

7. Zaman ve Varlık Üzerine / M. Heidegger

8. Akla Veda / Paul Feyera

9. Aklın Yönetimi İçin Kurallar / Descartes

10. Goethe ve İslamiyet / Bayram Yılmaz

İSLAM ÜZERİNE OKUMALAR

1. Müslüma Kültürü / Mehmet Said Hatiboğlu

2. İslam / Fazlurrahman

3. İslama Giriş / M. Hamidullah

4. İman / Mustafa İslamoğlu

5. Doğu Batı Arasında İslam / Aliya İzzet Begoviç

6. Müslüma Şahsiyeti / M. Haşimi

7. Alemlerin Rabbi Allah /

8. Hüccetülbaliga Baliğ / Şah Veliyullah Dehlevi

9. Dine Karşı Din / Ali Şeriati

10. İnsanın Dört Zindanı / Ali Şeriati

11. Anne Baba Biz Suçluyuz / Ali Şeriati

12. Yoldaki İşaretler / Seyyid Kutub

13. Bir Önünde Sonsuz Sayıda Sıfırlar / Ali Şeriati

14. Yürek Devleti / Mustafa İslamoğlu

15. Yürek Fethi / Mustafa İslamoğlu

16. İslamın Vadettikleri / Roger Graudy

17. Dua / Ali Şeriati

18. İnsan ve Hayat / M. Hüseyin Fadlallah

19. İslam Deklerasyonu / Aliya İzzet Begoviç

20. İslamın Güler Yüzü / Evade Vitray Miyerovithc

21. İslamda Sosyal Adalet / Seyyid Kutub

22. İslam Tarihi / Filibeli Ahmet Hilmi

23. İslam Tarihinde Mezhep Tartışması ve Taklit / Abdulcelil Candan

24. İslamda İhya ve reform /Fazlurrahman

25. İslam Kültüründe İnsan ve Tarih / H.Hanefi

26. Öze Dönüş / Ali Şeriati

KUR’AN ÜZERİNE OKUMALA

1. Kur’an-ı Nasıl Anlayalım /Mevdudi

2. Kur’an-ı Kerim Tarihi / M.Hamidullah

3. Konulu Tefsir Metodu / Şahin Güven

4. Adayış Risalesi / Mustafa İslamoğlu

5. Kur’an da Yaratılış / Şakir Kocabaş

6. Kur’an-ı Nasıl Anlayalım / Sempozyum (Kurav)

7. Kur’an-ın Zihniyeti / Mehmet Yolcu

8. Ana Konuları ile Kur’an / Fazlurrahman

9. Kimin Tarihi Hangi Hermonetik / Recep Alp Yağıl

10. Kur’an ve Kadın / Amine Vedud

11. Kur’an ve Sünnet Üzerine / Hikmet Zeyveli

12. Anlamın Tarihi / Dücane Cündioğlu

13. Anlamın Buharlaşması / Dücane Cündioğlu

14. Sözün Özü / Dücana Cündioğlu

15. Vahyi Hayata Taşımak / M.Emin Yıldırım

16. Temel Kaynağımız Kur’an / Fevzi Zülaloğlu

17. El-Akl Vel Fehmül Kur’an / Haris El Muhasibi

18. Kur’an Ahlakı / M.Draz

19. Kur’an-a Bakış / Ali Şeriati

20. Kur’an-ı Nasıl Anlayalım / M. Kutub

21. Kur’an da Ebedi Tasvir / Seyyid Kutub

22. Ayetlerin Işığında / Mustafa İslamoğlu

23. En Mühim Mesaj Kur’an / Muhammed Abdullah Draz

24. Toplumsal Depisimin Yasaları / Cevdet Said

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI ÜZERİNE OKUMALAR

1. Üç Muhammed / Mustafa İslamoğlu

2. Hz. Muhammedin Hayatı / Martin Lings

3. İslam Peygamberi / M. Hamidullah

4. Hadis ve Sünnette Metedoloji Sorunu / M. Görmez

5. Nebevi Sünnet / M. Gazali

6. Peygamberimizin Hayatı / İzzet Derueze

7. Kitab-ı Sünne / Musa Carullah

8. Özgürlük Peygamberi / Abdurrahman Şerkavi

9. Hilafetin Kureyşiliği / Mehmet Said Hatiboğlu

10. Sünneti Anlamada Yöntem / Yusuf Kardavi

11. İslam Düşüncesinde Sünnet / Hayri Kırbaçoğlu

12. Sünnet Bilinci / Beşir İslamoğlu

13. Alternatif Hadis Metodolojisi / Hayri Kırbaçoğlu

14. Mekke’ye Giden Yol / Muhammad Esed

15. Fahr-i Alem / Zeynel Abidin Rahnuma

16. Hz. Muhammed’in Hayatı / Ebubekir Siraceddin

17. Hz. Muhammed’in Yaşam Öyküsü / Fatih Okumuş

18. Kur’an ve Sünnete Müslüman’ın Şahsiyeti / M. Haşimi

19. Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslama Daveti / Celaleddin Vatandaş

20. Kur’an ve Sünnet Üzerine / Ali Bulaç

21. 40 Hadis / İmam Humeyni

22. 40 Hadis / İsmet Özel

23. İslam Müessesine Giriş / M. Hamidullah

24. Hz. Muhammed’in İslama Davet Mtodu / Ahmet Önkal

25. Fatıma Fatımadır /Ali Şeriati

26. Can Parçası / Sibel Eraslan

27. Ebuzer / Ali Şeriati

28. Sahabenin Sünnet Anlayışı / Bünyamin Erol

Copyright 2016 © All Rights Reserved

preloader